เสร็จแล้ว 2 ปี แต่เปิดใช้งานไม่ได้จริง? เปิดข้อเท็จจริงกรณีดราม่า สนามบินเบตง | NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช EP.36

เสร็จแล้ว 2 ปี แต่เปิดใช้งานไม่ได้จริง?
เปิดข้อเท็จจริงกรณีดราม่าสนามบินเบตง

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
YouTube > https://www.youtube.com/c/THESTATESTIMES