มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนต่อสาย MBA ในโครงการ Skoll Scholarships เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ โดยมอบให้ 5 ทุน ปิดรับสมัครต้นมกราคมปี 65

สถาบันธุรกิจบัณฑิต Saïd Business School แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก มอบทุนการศึกษาในโครงการ Skoll Scholarships สำหรับนักศึกษาทั่วโลกในหลักสูตร MBA ประจำปีการศึกษา 2022 เปิดรับใบสมัครแล้ว

สถาบัน Saïd Business School เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการอันดับต้นๆของโลก เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการเงิน เพื่อสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ไกลในการขับเคลื่อนกระแสธุรกิจโลกในอนาคต 

 
เป้าหมายของทุน Skoll Scholarships เพื่อมอบโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการที่พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลง ทลายกำแพงกรอบแนวคิดเดิม ๆ เพื่อให้ทันกับความท้าทายใหม่ ๆ ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิ่งทุกเสี้ยววินาที

ทุน Skoll Scholarships มีจำนวน 5 ทุน เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลก ครอบคลุมค่าเรียนในหลักสูตร MBA แบบเรียนเต็มเวลา เรียนในแคมปัส ที่ Saïd Business School  หลักสูตร 1 ปี ค่าเรียนมูลค่า 63,000 ปอนด์ และค่ากินอยู่บางส่วนอีก  14,777 ปอนด์

 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Skoll Scholar สังคมที่เต็มไปด้วยนักธุรกิจระดับสูง ที่มีประสบการณ์หลากหลาย และมุมมองล้ำสมัย และยังมีโอกาสได้พบปะ สัมมนากับผู้ประกอบการ และนักลงทุนที่มีชื่อเสียงของโลกอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.) จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา และควรมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมาแล้ว 3 ปี 
2.) ได้รับใบตอบรับเข้าเรียนหลักสูตร MBA จากสถาบัน Saïd Business School แล้วก่อนวันปิดรับใบสมัคร 
3.) มีผลสอบภาษาอังกฤษ GMAT หรือ GRE ตามเงื่อนไขการสมัครเรียนหลักสูตร MBA ของสถาบัน Saïd Business School - ตรวจสอบข้อมูลที่ www.sbs.ox.ac.uk

ปิดรับใบสมัครทุนวันที่ 12 มกราคม 2022

ข้อมูลทุน Skoll Scholarships เพิ่มเติม หรือตรวจสอบเงื่อนไขการสมัครรับทุน อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://skollscholarship.org


เรือง : อรุณรัตน์ เปรมสิริอำไพ (ยีนส์) คอลัมนิสต์อิสระ นักแปล นักเล่าข่าว