คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2564

✏️ถ้าเวลาคือคำตอบ แล้วทำไมเวลาสอบไม่ลอกนาฬิกา