วิชาดาราศาสตร์: เรื่อง สุริยุปราคา

THE STUDY TIMES X DekThai Online

????วันพุธที่ 4 สิงหาคม
วิชาดาราศาสตร์: เรื่อง สุริยุปราคา

โดย คุณน้ำหวาน ภิรมณ กำเนิดมณี
นักเรียนทุน พสวท. (ฟิสิกส์) ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สหรัฐอเมริกา
#สอนวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เตรียมเข้าม.4

#DekThaiOnline
https://dekthai-online.com/instructor/P'NAMWAN
.

.