คุณป้อง จิรพัชร พูลสุวรรณ | THE STUDY TIMES STORY EP.55

บทสัมภาษณ์ คุณป้อง จิรพัชร พูลสุวรรณ ปริญญาโท Public Policy, University of Bristol, สหราชอาณาจักร
เรียนในสิ่งที่ชอบ ทำในสิ่งที่รัก ย่อมประสบความสำเร็จ

คุณป้องผู้ที่มีความสนใจในด้านรัฐศาสตร์ และได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ตอนนี้ทำงานในบริษัท food delivery ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นหน้าด่านของบริษัทในการติดต่อกับภาครัฐ ประสานไปยังทีมที่เกี่ยวข้อง

ย้อนกลับไปในช่วงระดับปริญญาตรี คุณป้องเลือกเรียนในคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุดเริ่มต้นมาจากตัวเลือกที่ขัดแย้งระหว่างแพทย์และสังคมศาสตร์ โดยตัวคุณป้องเองจะเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวัง และความชื่นชอบ สุดท้ายเลือกความชอบในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคม 

การเรียนสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือการทูต ต้องเรียนความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชิงภูมิภาค ต้องดูองค์ประกอบความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

หลังจากนั้นคุณป้องเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขานโยบายสาธารณะ หรือ Public Policy ที่ University of Bristol สหราชอาณาจักร ประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศ ในพาร์ทของการใช้ชีวิต คุณป้องเล่าว่า การเรียนหนังสือจะแตกต่างกับที่ประเทศไทยมาก ประเทศไทยคือการเรียนตามตำรา เน้นทฤษฎีเยอะ ขณะที่บรรยากาศห้องเรียนที่ต่างประเทศ เน้นการคิดวิเคราะห์ ออกความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ การเรียนปริญญาโทมีคนจากหลากหลายเชื้อชาติ ข้อดีคือการแสดงความแตกต่างทางความคิด ทำให้เกิดความน่าสนใจ

การใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ เพราะคุณป้องมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษในวัยเด็ก ทำให้เกิดความเคยชิน แต่เมื่อโตขึ้น ไม่มีผู้ปกครอง ก็จะมีความอิสระ ทำให้เราต้องเป็นคนกำหนดตัวเอง และการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นๆ ทำให้ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อปรับตัว 

คุณป้องเล่าว่า ตัวเองนั้นได้รับรู้หลายอย่างจากการเรียนที่อังกฤษ หนึ่งทักษะคือ การทำอาหารรับประทานเอง เพราะต้องพึ่งพาตัวเอง ทำให้เป็นทักษะที่ชื่นชอบมากที่สุด มีการแบ่งปันอาหารรับประทานกับเพื่อนๆ ทำให้ได้สังคม ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

นอกจากนี้ระหว่างเรียน คุณป้องได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ ตอนอยู่มหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมวงดนตรีออร์เคสตรา เพราะชื่นชอบในการเล่นดนตรีคลาสสิค กิจกรรมทำความรู้จักรุ่นพี่ กิจกรรมจัดค่ายแนะนำคณะให้น้องมัธยม ส่วนกิจกรรมขณะอยู่ประเทศอังกฤษ จะเป็นเข้าวงสังคม ไปสังสรรค์กับเพื่อนในสาขา เข้าร่วมกิจกรรมในสมาคมคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษ 

ประสบการณ์การทำงาน ในช่วงที่เรียนจบปริญญาตรี คุณป้องเข้าทำงานในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ที่องค์กรซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม มีโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย หลังจากนั้นได้มีโอกาสเปลี่ยนงานไปทำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นพนักงานแอดมิน ดูแลจัดการประชุม หลังจากเรียนจบระดับปริญญาโท คุณป้องได้เข้าทำงานในบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับรัฐกิจสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะ ให้คำปรึกษากับบริษัทต่างชาติที่ติดต่อเข้ามายังประเทศไทย เปิดประสบการณ์การทำงานอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นเข้ามาทำงานอยู่ในบริษัทปัจจุบัน ตำแหน่งเกี่ยวกับรัฐกิจสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กับภาครัฐในรูปแบบต่างๆ 

สิ่งที่ได้จากการทำงานคือ มีโอกาสรู้จักผู้คนและการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ ได้ฝึกการคิด การเข้าหาคน การปรับตัวเข้าสังคม สิ่งเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมให้คุณป้องสามารถทำงานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้

คุณป้องฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ถ้าชอบหรือรักอะไร อย่าให้มีอะไรมากั้น ถ้าเราชอบอะไรสักอย่าง เรามีโอกาสประสบความสำเร็จได้อยู่แล้ว
.

.

.

.