คุณฟ้า ฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ | THE STUDY TIMES STORY EP.54

บทสัมภาษณ์ คุณฟ้า ฟ้าฤดี ทรงลักษณ์ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS), Georgetown University Law Center, สหรัฐอเมริกา, นิติกรชำนาญการ
นิติกรสาว ดีกรีแน่น ทั้งด้านการเรียนและกิจกรรม

คุณฟ้าเรียนปริญญา 5 ใบ และได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันทำงานอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จุดเริ่มต้นปริญญา 5 ใบของคุณฟ้า โดยปริญญาใบแรกคุณฟ้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตอนปี 2 คุณฟ้าได้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ทำให้คุณฟ้ารู้ตัวเองว่าชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยว จึงศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ เกี่ยวกับการบริหารเอกการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หลังจากเรียนจบทั้ง 2 ที่แล้ว คุณฟ้าเข้าศึกษาต่อปริญญาโทกฎหมายธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะขณะศึกษาในระดับปริญญาตรีที่จุฬาฯ ได้เรียนเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมหาชน และปริญญาอีก 1 ใบ คุณฟ้าได้รับทุนรัฐบาล Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) ศึกษาต่อ ณ Georgetown University Law Center, Washington D.C., สหรัฐอเมริกา และในปัจจุบันคุณฟ้ากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สำหรับการแบ่งเวลาเรียนปริญญาตรี 2 ใบ คุณฟ้าเล่าว่า ในช่วงที่เรียนคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คุณฟ้าจะศึกษาแนวทางในการเรียนที่ถนัด ถ้าเข้าห้องเรียนและเข้าใจที่อาจารย์สอนจะช่วยลดเวลาในการอ่านเตรียมสอบ และสามารถแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมได้ ส่วนในตอนเรียนการบริหารเอกการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง สองปีแรกจะเรียนวิชาหลัก สามารถอ่านเตรียมสอบเองได้ ในช่วงสองปีหลัง เน้นการทำกิจกรรมลงพื้นที่จริง และมีการทำงานเป็นทีม โดยจะต้องแบ่งงานกับเพื่อนและช่วยเหลือกัน ต้องเข้าใจความถนัด แบ่งเวลาให้ดี ทำให้คุณฟ้าและเพื่อนๆ สามารถทำงานกันได้อย่างราบรื่น สิ่งสำคัญในการเรียนปริญญาตรี 2 ควบคู่กันของคุณฟ้าคือ การจัดตารางเรียน และการจัดสรรเวลา ให้ความสำคัญทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

เทคนิคการเรียนให้ได้เกียรตินิยมจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คุณฟ้ากล่าวว่า ในทุกครั้งจะจดในสรุปที่ได้จากรุ่นพี่ในปีก่อนๆ  และ จดเนื้อหาเพิ่มเติม จดแนวข้อสอบของอาจารย์ เราจะต้องทำความเข้าใจในตัวโจทย์และเนื้อหาการเรียน ส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนๆ ของคุณฟ้ามีส่วนช่วยอย่างมาก เพราะต้องทำงานกันเป็นทีม 

การทำกิจกรรมของคุณฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. กิจกรรมในมหาวิทยาลัย 2. กิจกรรมที่ทำร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ นำนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบันมาทำกิจกรรมร่วมกัน 3. กิจกรรมสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือเยาวชนด้วยกัน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนในกรุงเทพฯ

นอกจากนี้ คุณฟ้าได้รับทุนรัฐบาล Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) ศึกษาต่อ ณ Georgetown University Law Center, Washington D.C., สหรัฐอเมริกา มีการแลกเปลี่ยนหนึ่งเทอมการศึกษา ส่งให้ไปเรียนที่ King's College London คนที่มาเข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัย หลากหลายทวีป นอกเหนือจากความรู้ในการเรียนกฎหมาย ยังได้เรียนรู้ระบบกฎหมายในแต่ละประเทศ ได้ความรู้ทางกฎหมายหลากหลายทวีป ทั้งยังได้เที่ยวแทบทุกอาทิตย์ขณะไปอยู่ที่อังกฤษ 

การเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ คุณฟ้าได้เรียนรู้วิถีชีวิตและเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมศาลจำลอง ได้ทำกิจกรรมอาสามสมัครการใช้กฎหมายที่มิชิแกน รับเคสจริง ได้ปรึกษากับลูกความ ลองพูดคุยกับลูกความโดยตรง เป็นการฝึกงานจริง คุณฟ้ากล่าวว่า ในความรู้สึกไม่มีความกดดัน เพราะการที่ได้รับมอบหมายงานมาทำ ความคาดหวังคือเขาต้องการเห็นจุดที่เราเริ่มต้นวันแรก กับจุดสุดท้ายที่จบการฝึกงาน เราได้อะไรมากกว่า 

ปัจจุบัน คุณฟ้าทำงานเป็นนิติกรชำนาญการ อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตัวคุณฟ้าจะอยู่ในเรื่องของการสืบสวน จับกุม การค้ามนุษย์ การพนัน ยาเสพติด หนี้นอกระบบ คุณฟ้ากล่าวว่า การค้ามนุษย์แท้จริงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกว้าง อาจรวมไปถึงการค้าแรงงาน จะต้องมีทักษะในการประสานงาน การบังคับใช้กฎหมาย การจับกุม และมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ถ้าหน่วยงานหรือทีมมีจุดประสงค์เดียวกัน ก็จะทำให้งานราบรื่นมากขึ้น 

สุดท้ายนี้คุณฟ้าอยากจะฝากข้อคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตว่า วันนี้เรายังไม่จำเป็นต้องรู้ว่า เราอยากทำอะไร แต่ใช้ชีวิตทุกๆ วัน ให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม สนุกไปกับมัน ล้มเหลวบ้าง สนุกบ้าง แต่อย่าหยุดที่จะไปต่อ
.

.

.

.