ตม.2 รวบ 2 หนุ่มแดนมังกร !! หวังใช้ใบสูติบัตรปลอมเพื่อนำเด็กออกนอกประเทศ

ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ,พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือเป็นลักษณะการกระทำผิดเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ              

      

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ,พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม, พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ,พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า รอง ผบก.ตม.2 และ พ.ต.อ.ชัยธนันท์ จิรปิยเศรษฐ์ ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2 ร่วมแถลงข่าว ดังนี้

ตม.2  รวบ 2 หนุ่มเมืองมังกรปลอมใบเกิดเด็กไทย       

กล่าวคือ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในระดับสำนักตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มบุคคล หรือขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ ผลมาจากการบูรณาการปฏิบัติระหว่าง ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง

ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ตรวจเข้มผู้โดยสารชาวต่างชาตินำเด็กที่เกิดในประเทศไทยออกนอกราชอาณาจักร จนนำมาสู่การจับกุม 2 หนุ่มแดนมังกรปลอมใบเกิดเด็กไทย เปลี่ยนจากบิดาสัญชาติไทย เป็นบิดาสัญชาติจีน โดยแจ้งข้อกล่าวหา “ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม” และได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ทราบ ณ ที่จับกุมแล้ว และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายที่ 1 กล่าวคือ ผู้ถูกจับกุมเป็นชาย สัญชาติจีน อายุประมาณ 54 ปี พร้อมด้วยเด็กชายเก่ง (นามสมมติ) สัญชาติไทย อายุ 6 เดือน 22 วัน ได้มาขอรับการตรวจอนุญาตเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยไปยังเมือง

เฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน 3U8146 โดยได้ยื่นเอกสารประกอบการนำพาเด็กชายเก่ง ซึ่งเกิดในประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยอ้างว่า นางสาวบี (นามสมมติ)  ผู้เป็นมารดา สัญชาติไทย เดินทางมาส่งยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ฝ่าย ตม.ขาออกฯ ผู้ตรวจสงสัยในเอกสารประกอบการเดินทางในส่วนของใบสูติบัตร ในรายละเอียดที่ปรากฏตามใบสูติบัตร ซึ่งระบุว่า นางสาว บี เป็นมารดา และ ผู้ถูกจับกุม สัญชาติจีน เป็นบิดา เมื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาออกฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบสูติบัตรดังกล่าว โดยสแกนข้อมูลจาก QR Code บนใบสูติบัตร ปรากฏข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กชายเก่งที่แสดงในใบสูติบัตรจริง ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบตามหลักการตรวจสอบใบสูติบัตรเบื้องต้น ขณะเดียวกันได้ประสานมายัง กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในการร่วมตรวจสอบผู้โดยสารรายนี้ โดยเจ้าหน้าที่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กชายเก่งจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่เชี่อมต่อกับระบบ POLIS ผลการตรวจสอบพบว่า เด็กชายเก่งมีมารดาคือ นางสาวบี ส่วนบิดาไม่ใช่ผู้ถูกจับกุม แต่กลับเป็นนายซี (นามสมมติ) สัญชาติไทย ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับใบสูติบัตรที่ผู้ถูกจับกุมนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จึงได้ดำเนินการจับกุมส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

รายที่ 2 ผู้ถูกจับกุมเป็นชาย สัญชาติจีน อายุประมาณ 58 ปี พร้อมด้วยเด็กชายเยี่ยม (นามสมมติ) สัญชาติไทย อายุ 1 ปี 6 วัน ได้มาขอรับการตรวจอนุญาตเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อเดินทางไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MU542 โดยผู้ถูกจับกุมได้ยื่นเอกสารประกอบการนำพาเด็กชายเยี่ยม ซึ่งเกิดในประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างการตรวจสอบ  เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจอนุญาตสงสัยเอกสารประกอบในส่วนของใบสูติบัตรของเด็กชายเยี่ยม ที่ระบุว่ามีมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีผู้ถูกจับกุม สัญชาติจีนเป็นบิดา เมื่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่าย ตม.ขาออกฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบใบสูติบัตรดังกล่าว โดยสแกนข้อมูลจาก QR Code บนใบสูติบัตร ปรากฏข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชนของเด็กชายเก่งที่แสดงในใบสูติบัตรจริง ขณะเดียวกันได้ประสานมายัง กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ในการร่วมตรวจสอบผู้โดยสารรายนี้ โดยเจ้าหน้าที่ กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 จึงได้ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขประจำตัวประชาชน ของเด็กชายเยี่ยม จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่เชี่อมต่อกับระบบ POLIS ผลการตรวจสอบ พบว่า เด็กชายเยี่ยม มีมารดาและบิดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยบิดาไม่ใช่ผู้ถูกจับกุมแต่อย่างใด จึงได้ดำเนินการจับกุมส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง