“อนุชา” มอบ พศ. สำรวจความพร้อมพระสงฆ์ฉีดวัคซีน ยันมีความจำเป็นเพราะต้องรับกิจนิมนต์และบิณฑบาตร

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดและดูแลการฉีดวัคซีนให้พระภิกษุว่า ได้สั่งการให้พศ.ประจำจังหวัดรวบรวมรายชื่อพระสงฆ์ที่แสดงเจตจำนงที่จะฉีดวัคซีน ในส่วนของโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้รับวัคซีนเพื่อเตียมนำไปฉีดให้พระสงฆ์ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดให้พระสงฆ์ในกทม.ไปแล้วหมื่นกว่ารูปซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนให้พระสงฆ์และดำเนินการตามความเหมาะสมมาแล้ว รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้ดำเนินการไปแล้วโดยประสานกับกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้พยายามทยอยฉีดอย่างเร่งด่วนเพราะพระภิกษุจำเป็นต้องรับกิจนิมนต์และมีภารกิจที่เสี่ยงพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องการบิณฑบาตรตอนเช้า เช่นเดียวกับการเยียวยาให้พระสงฆ์ก็ดำเนินการมาโดยตลอดโดยประสานสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง