วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ โดยเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคต

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัฒน์ ประสูติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2447 อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ซึ่งต่อมาได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีเป็น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงมีพระสิริโฉมงดงาม และทรงมีพระจริยวัตรอันนุ่มนวล พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังหัวเมืองต่าง ๆ รวมทั้งต่างประเทศ เพื่อเป็นการเชื่อมพระราชไมตรีระหว่างประเทศอยู่เสมอ

ภายหลังจากที่คณะราษฎรทำการอภิวัตน์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประเทศอังกฤษ ต่อมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สละราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ.2478 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ จึงประทับอยู่ประเทศอังกฤษจวบจนพระราชสวามีเสด็จสวรรคต กระทั่งในปี พ.ศ.2492 พระองค์ได้เสด็จนิวัตกรุงเทพมหานครอีกครั้ง ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลในขณะนั้น

หลังเสด็จพระราชดำเนินกลับเมืองไทย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อบ้านเมืองหลายประการ อาทิ การพัฒนาการสาธารณสุขและการศึกษาของชาวจันทบุรี ทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้า รวมทั้งทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าเพื่อสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงมีพระอาการประชวรด้วยพระโรคความดันพระโลหิตสูง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 และวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2527 พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยพระหทัยวายโดยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 79 พรรษา

 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี_พระบรมราชินี


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ THE STATES TIMES Blockdit
LINK : https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32