‘ปราสาทหินพนมรุ้ง’ ถือเป็นหนึ่งในโบราณสำคัญของประเทศไทย โดยวันนี้เมื่อกว่า 33 ปีก่อน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด ‘อุทยานประวัติศาสตร์พรมรุ้ง’ อย่างเป็นทางการ

ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่หากสืบย้อนกลับไป ปราสาทหินพนมรุ้งแห่งนี้ เดิมทีเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไศวะ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18 โดยใช้หินทรายสีชมพูในการก่อสร้างเป็นหลัก ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง ความสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ที่มาของชื่อพนมรุ้ง แปลว่า ภูเขาใหญ่

ในเวลาต่อมา ปราสาทหินพนมรุ้ง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี พ.ศ.2475 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายหน โดยกรมศิลปากรใช้วิธีที่เรียกว่า Anastylosis ซึ่งเป็นวิธีการรื้อของเดิมลงมาโดยทำรหัสไว้ จากนั้นจึงทำฐานใหม่ให้แข็งแรง แล้วนำชิ้นส่วนที่รื้อรวมทั้งที่พังลงมา กลับไปก่อใหม่ที่เดิม โดยใช้วิธีการสมัยใหม่เข้าช่วย ซึ่งการบูรณะซ่อมแซมนี้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2514 

กระทั่งในปี พ.ศ.2531 จึงได้มีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2531 การณ์นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

กล่าวสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางศิลปะ และมีความมหัศจรรย์เป็นอย่างมาก โดยในวันที่ 2-4 เมษายน และ 8-10 กันยายน ของทุกปี ดวงอาทิตย์จะขึ้นส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บาน และในวันที่ 5-7 มีนาคม และ 5-7 ตุลาคม ของทุกปี ดวงอาทิตย์จะตก และส่องแสงลอดช่องประตูทั้ง 15 บานเช่นกัน

ด้วยความอลังการที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างของบรรพชนเหล่านี้ จึงทำให้ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมความงดงามนี้อยู่เสมอ

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
 


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ THE STATES TIMES Blockdit
LINK : https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32