ปลดประจำการแบบปลอดเชื้อ ทบ.ปลดประจำการทหาร ผลัดที่ 1/2562 ทุกคนปลอดเชื้อ หลังผ่านการกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กองทัพบก เปิดเผยว่า ในวันนี้ 30 เม.ย. 64 กองทัพบกได้ทำการปลดประจำการทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2562 ซึ่งได้เข้ารับราชการในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศจนครบกำหนด โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา กองทัพบกได้ดำเนินกรรมวิธีตามระเบียบของทางราชการเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร ธุรกรรมทางการเงิน การฝึกทักษะวิชาชีพก่อนปลด ด้านสุขภาพร่างกาย รวมทั้งหน่วยทหารช่วยอำนวยความสะดวกจัดรถไปส่งทหารปลดประจำการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา นอกจากนี้ยังให้การดูแลทหารบางส่วนที่จะเข้ารับการศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หรือเข้ารับราชการในหน่วยงานของกองทัพบกตามที่ได้รับการคัดเลือก 

ทั้งนี้จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้หน่วยทหารดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อให้กับทหารที่จะปลดประจำการทุกนาย โดยทหารที่จะปลดประจำการทุกคนได้ผ่านกระบวนการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และผ่านการคัดกรองว่าอยู่ในสถานะปลอดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และการปฏิบัติตนตามที่ ศบค. กำหนด พร้อมที่จะกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามที่แต่ละบุคคลตั้งใจไว้ 

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนปลด เนื่องจากเกิดการขาดแคลนโลหิตที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จากสถานการณ์โควิด ซึ่งกองทัพบกได้เชิญชวนให้ทหารที่กำลังจะปลดประจำการ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในหลายพื้นที่ กองทัพบกขอชื่นชมในจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้และการมีจิตอาสาของทหารกองประจำการ ที่ได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นสมกับการเป็นทหารอย่างแท้จริง

สำหรับทหารที่ปลดประจำการทุกนาย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร เอกสารปลดและสมุดประจำตัวทหารกองหนุน, ส่วนผู้ที่สมัครเรียน และผ่านเกณฑ์ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนจะได้รับวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ รวมทั้งได้รับเงินออมส่วนบุคคลที่ฝากไว้ระหว่างประจำการตามระเบียบกองทัพบก พร้อมกันนี้หน่วยทหารทั่วประเทศได้มีการสร้างเครือข่ายทหารกองหนุน เพื่อดำรงการช่วยเหลือและส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกมีความภาคภูมิใจและขอบคุณทหารกองประจำการ ผลัด 1/2563 ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านความมั่นคง ทั้งนี้ ในระหว่างประจำการ ทหารทุกนายได้ทุ่มเทรับใช้ชาติในภารกิจต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันได้ปฏิบัติตนในฐานะทหารที่ดี รักษาระเบียบวินัย เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นว่าเมื่อไปดำรงตนในฐานะพลเรือนจะเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป