คติประจำใจจาก "Anthony J. D'Angelo" (นักพูด และนักเขียนชาวอเมริกัน)

“Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.”

“จงพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู้ เพราะถ้าหากคุณทำได้ คุณจะไม่มีวันหยุดพัฒนา”


- Anthony J. D'Angelo (นักพูด และนักเขียนชาวอเมริกัน)