“เทพไท” หนุน รัฐฯ ยันจุดยืนไม่สนับสนุนใช้ความรุนแรงในเมียนมา ป้องกันการอพยพแถบชายแดน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงท่าทีของรัฐบาลไทยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศพม่า ว่า จากการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ถึงท่าทีของรัฐบาล “ไม่สนับสนุนพม่าใช้ความรุนแรงกับประชาชน” ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศพม่า และมีการพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจในหลายด้าน 

จึงอยากให้รัฐบาลไทยได้ส่งสัญญาณ หรือออกแถลงการณ์ แสดงจุดยืนของประเทศไทย ในนามรัฐบาลไทยให้ชัดเจน ประกาศไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง และการใช้อาวุธสงครามปราบปราม เข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยโดยสันติวิธีในประเทศพม่า ซึ่งการออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทย ไม่ถือว่าเป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศพม่าแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการแสดงท่าทีและจุดยืนของประเทศไทยเท่านั้น 

แม้ว่าการปราบปรามประชาชนชาวพม่าของรัฐบาลเผด็จการทหาร จะเกิดขึ้นภายในประเทศพม่าก็ตาม  แต่ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือการอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยและชาวพม่า ที่หนีการปราบปรามได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และเพื่อเห็นแก่หลักมนุษยธรรม รัฐบาลไทยก็ควรหาแนวทางให้รัฐบาล เผด็จการทหารพม่า หยุดปราบปราม เข่นฆ่าประชาชนชาวพม่าในทันทีถ้ารัฐบาลไทยได้แสดงจุดยืนที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลแล้ว ประเทศไทยก็จะได้รับการสนับสนุน และการยอมรับจากประชาคมโลกอย่างแน่นอน