ผลสำรวจกระแทก ‘ยูเอ็น’ เสียงข้างมาก คนไทยหนุน ตำรวจจัดการ ‘ม็อบ’ พังประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ‘ยูเอ็น ฟัง’ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,633 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-6 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.2 ระบุว่า ม็อบทำลายทรัพย์สินราชการ ทำลายเงินภาษีของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 3.8 ระบุว่า ไม่ทำลาย ที่น่าพิจารณา คือ

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 ต้องการให้ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคง จับกุมกลุ่มม็อบที่ทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชน ขณะที่ร้อยละ 3.3 ไม่ต้องการ นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.9 สนับสนุนการทำงานของตำรวจในเหตุการณ์ ม็อบ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ร้อยละ 95.9 เช่นกันระบุว่า ตำรวจ จัดการม็อบ 28 ก.พ.ได้ดีกว่ามาตรฐานสากล และดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก ร้อยละ 95.4 ระบุว่า การพาคนและม็อบลงถนนจะนำไปสู่ความแตกแยกและการสูญเสียของคนในชาติ ร้อยละ 94.1 ระบุว่า มีนักวิชาการอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติและของประชาชน และร้อยละ 92.3 ระบุว่า มีต่างชาติอยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติและของประชาชนคนไทย ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.6 ระบุว่า การทำหน้าที่ของตำรวจในการควบคุมม็อบ 28 ก.พ.ที่ผ่านมาทำได้ดี ขณะที่ร้อยละ 3.4 ระบุว่า ทำได้ไม่ดี

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ‘ยูเอ็น ฟัง’ เป็นหัวข้อของโพลนี้ที่”เปิดใจประชาชน”ต่อสถานการณ์ม็อบ และการพาคนลงถนนที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชัดเจนว่า ม็อบและการพาคนลงถนนนำไปสู่ความรุนแรงบานปลายและการสูญเสีย ขบวนการเบื้องหลัง คือ ต่างชาติ นักการเมือง นักวิชาการ และกลุ่มผู้หลบซ่อน (Unknown) ยุยง ปลุกปั่น กลุ่มเยาวชน ให้เกิดความเกลียดชังและจ้องทำลายสถาบันหลักของชาติและของประชาชน เพื่อให้คนในชาติอ่อนแอและทำร้ายทำลายทรัพย์สินจากเงินภาษีของประชาชนจนเหลือแต่ซากหักพัง

และแหล่งทุนต่างชาติก็จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติและของประชาชนคนไทยเอาไปยึดครองในช่วงจังหวะคนไทยอ่อนแอและสูญเสียขาดพลังต่อรอง เมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดแบบนี้แล้ว คนไทยทุกคนต้องรู้รักสามัคคี ความสุขประชาชน คือ รู้เท่าทันเกมสงคราม (War Game) ม็อบนี้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมนี้ที่ถูกคนไทยบางคนไปร่วมขบวนการกับต่างชาติ ยุยงปลุกปั่นคนรุ่นใหม่ที่ขาดการยับยั้งชั่งใจ คาดคิดไม่ถึง จึงตกเป็นเครื่องมือทำลายทรัพย์สมบัติชาติกันเอง ดังนั้นทุกคนจึงต้องรักและสามัคคีกัน เพื่อความสุขประชาชน และช่วยกันพูดต่อให้ ‘ยูเอ็น ฟัง’


ที่มา: https://www.thaipost.net/main/detail/95172