ความบังเอิญ อาจนำไปสู่ความสำเร็จ | Click on Clear The Word EP.2

ปล่อยให้ความบังเอิญ พาชีวิตเราตกกระใดพลอยโจนไปบ้าง อาจพบเส้นทางสู่ความสำเร็จที่คาดไม่ถึง

.

 

.