วิถีชีวิตแบบชุมชน ถ้าถอดรหัสความแข็งแกร่ง และปั้นออกมาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ก็มีโอกาสสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวและรายได้ให้แก่คนพื้นที่ได้อย่างมาก

ล่าสุดโรงเรียนบ้านเขาเฒ่า หมู่ 3 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา ได้เปิดสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ ‘ทุ่งดอกปอเทือง’ ที่กำลังชูช่อบานสีเหลืองสวยงาม ทำให้มีนชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม บันทึกภาพสวย ๆ ลงในสื่อโซเชียลต่าง ๆ โดยปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจ และมีผู้คนแวะเข้ามาเยี่ยมชมมากกว่า100 คน

ที่น่ารักไปกว่านั้น คือ ที่นี่จะให้เด็กนักเรียนเป็นมัคคุเทศน์น้อย พาเที่ยวชมตามจุดต่างๆ แถมยังทำหน้าที่เป็นช่างภาพถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ตามจุดถ่ายรูปต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติและของเหลือใช้ในชุมชน จนสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

นายนิกรณ์ โยมเนียม ผอ.โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า เปิดเผยว่า “โรงเรียนบ้านเขาเฒ่าใช้แนวคิด Happy school Model โดยเริ่มต้นจากการทำโรงเรียนให้เหมือนบ้านสร้างความสุข จากคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกๆนักเรียน

“จากนั้นก็ขยายผลไปสู่ชุมชนผ่านอุทยานการเรียนรู้ Happy school ซึ่งแต่เดิมพิกัดดังกล่าวเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ แต่ด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดน้อยลง จึงไม่ได้ประโยชน์เต็มพื้นที่ จนกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวของชาวบ้าน ทางโรงเรียนจึงเกิดไอเดียว่า ถ้าเรานำทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวมาทำให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมน่าจะดี จึงได้ทำการปรับภูมิทัศน์พร้อมกับปลูกต้นปอเทืองเมื่อปลายปี 2563

“ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการอบรมเด็กนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในโรงเรียน โดยเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ต้นปอเทือง ได้เริ่มออกดอกบานสะพรั่งเป็นสีเหลืองสวยงาม จึงกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในพื้นที่ ขณะเดียวกันภายในโรงเรียน ยังมีการจัดมุมเรียนรู้ในการทำการเกษตรวิถีใหม่รับการท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในอนาคตควบคู่กันไป

“อย่างไรก็ตามอุทยานการเรียนรู้ Happy school นี้ ไม่ใช่เป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียนที่เป็นห้องเรียนแห่งใหม่ ที่เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติในทุกรายวิชา

ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชนรอบข้าง ทางโรงเรียนยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองในพื้นที่ เข้ามาขายของกินของใช้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมดอกปอเทือง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง และทางโรงเรียนได้มีการเก็บค่าเข้าชมทุ่งดอกปอเทืองคนละ 20 บาท เพื่อนำรายได้รายได้มาเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายในโรงเรียน

สำหรับจุดเช็คอินทุ่งปอเทืองเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00น. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจเฟสบุ๊ค ‘โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า’ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 082-803-3503


ที่มา: อโนทัย งานดี / พังงา / 081-0836530