ยกเลิกโปรดเกล้าฯ ตำแหน่ง ‘ศาสตราจารย์’ เปิดเอกสารด่วน!! ดันรัฐมนตรีแต่งตั้งแทน เชื่อคนไทยรับไม่ได้ ลดพระเกียรติสถาบัน - ทำลายเกียรติ ‘ศาสตราจารย์’

หลังจากมีเอกสารด่วนเกี่ยวกับการ ‘การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตามรูปแนบ) เรียนถึงอธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล และทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามรับทราบ/ดำเนินการได้

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64 เป็นที่เรียบร้อน แต่เมื่อเอกสารฉบับดังกล่าวว่อนสู่โลกอินเตอร์เน็ต ก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึง 1 ในร่างเสนอ ที่ต้องการให้ ‘ยกเลิกการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งแทน’

เมื่อเอกสารดังกล่าวได้หลุดออกไปสู่โลกออนไลน์ ก็มีคำถามจากบุคคลในแวดวงสังคมที่เหมือนจะตั้งคำถามยิงตรงไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยทันที

เริ่มตั้งแต่ ศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ ไพรชาญจิตร์ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชา การพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Sayan Praicharnjit...

เรียน ศาสตราจารจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ขอให้ถอนร่าง พรบ. ฉบับนี้ออกจากการพิจารณาในทุกขั้นตอน และยกเลิกร่าง พรบ. ฉบับนี้ไปเลย ไม่ต้องแก้ไขหรือนำกลับเข้ามาพิจารณาอะไรอีก เพราะสาระสำคัญ เป็นการลดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำลายเกียรติของ ‘ศาสตราจารย์’

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และรองประธานบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอดีตรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก Tawadchai Suppadit ด้วยเช่นกันว่า...

มีคำสั่งด่วนเพื่อสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการยกเลิกการโปรดเกล้าตำแหน่งศาสตราจารย์ มาให้รัฐมนตรี แต่งตั้งแทน

ขอแสดงความเห็นส่วนตัวในนามผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จากการโปรดเกล้าฯ ซึ่งไม่ได้มีผลได้ผลเสียจาก พรบ ฉบับนี้ แต่ต้องการบอกกับประชาคมว่า

1.) ตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าราชการระดับ ซี 10 - 11 ซึ่งเป็นตำแหน่งของข้าราชการระดับสูง ในหน่วยงานราชการอื่น การขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูง ล้วนได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในระบบราชการโดยทั่วไป ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

2.) ถือเป็นความภาคภูมิใจของตนเองและวงศ์ตระกูล เพราะคำว่า ศาสตราจารย์......ที่ใช้ในประเทศไทยมีมากมายหลายรูปแบบ มอบให้โดยเป็นเกียรติก็มี แต่ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” เท่านั้น ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ และเป็นตำแหน่งที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยของตนเองขึ้นมา

3.) ขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ อาจจะมีการตรวจรายละเอียดมากขึ้นบ้าง แต่ก็ถือเป็นการตรวจสอบซ้ำว่าท่านเป็นผู้ทรงภูมิจริง ไม่มีการคัดลอกหรือทำผิดจริยธรรมทางวิชาการ ซึ่งเห็นว่าเป็นข้อดี

4.) พระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินในประเทศไทยมีค่าสูงยิ่ง ไม่เข้าใจคนที่เสนอว่ามีความคิดอย่างไร แต่ควรมาถามผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไร

ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะมีใครออกมาตอบคำถาม หรือจะมีใครออกมาบอกว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมหรือไม่อย่างไร ก็คงต้องติดตามดูต่อกัน


ที่มา:

https://www.facebook.com/100001143013119/posts/3516528241728575/

https://www.facebook.com/100001143013119/posts/3516528241728575/