ยังคงมีการตั้งคำถามอย่างต่อเนื่อง ถึงกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน-หลัง ทำไมต้องให้ใครได้อภิสิทธิ์ก่อน

ล่าสุด นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณศ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่าน “Yong Poovorawan” โดยมีเนื้อความที่อธิบายไวอย่างชัดแจ้งว่า

ทำไมวัคซีนจึงไม่เลือกให้ไปถึงคนหนุ่มสาวหรือวัยแรงงานที่พบการระบาด ทั้งๆ ที่ตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะได้ช่วยลดการแพร่กระจายของโรค ไม่ให้ไปติดผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่นๆ

โดย หมอยง อธิบายว่า การพัฒนาวัคซีนมาจนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่า สามารถลดความรุนแรงของโรค และลดการตายจากโรค แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่า วัคซีนสามารถป้องกันการติดโรค โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ แต่มีข้อมูลชัดเจนว่าลดความรุนแรง และลดอัตราการตาย

การให้ในวัยแรงงานที่พบมีผู้ป่วยจำนวนมาก ยังไม่มีบทพิสูจน์ที่จะลดการแพร่กระจาย เมื่อได้รับวัคซีนในกลุ่มนี้ อาจมีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการก็ยังสามารถแพร่กระจายโรคได้อยู่ดี

ดังนั้น ในวัยแรงงานเมื่อป่วยเป็นโรค โอกาสเสียชีวิตน้อยมาก

การให้วัคซีนในกลุ่มนี้ ก็ยังไม่มีหลักประกันว่าจะลดการติดเชื้อ โดยเฉพาะการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ เมื่อเกิดขึ้น ก็ยังสามารถแพร่กระจายโรคได้

จึงมีเหตุผลที่ให้ในกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้สูงอายุ) และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อน เพื่อไม่ให้ป่วยและเสียชีวิต


ที่มา: เฟซบุ๊ก Yong Poovarawan