Monday, 26 February 2024
SPECIAL

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พร...ที่ประเสริฐที่สุด
คือ พรที่มาจากการสร้างความดี
ความดี...ที่ดีที่สุด
คือ ความดีที่ตัวเราเองสร้างขึ้นมา
โดยที่ไม่ต้องให้ผู้อื่น..อวยพรให้

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

การกระทำใด ๆ ที่ทำไปโดยต่อเนื่อง

ของเล็ก...ก็จะกลายเป็นของใหญ่

บุญน้อย...ก็จะกลายเป็นบุญมาก

ทำดีไม่ได้ผล เพราะทำตนลุ่ม ๆ ดอน ๆ

ทำดีที่ได้ผล เพราะทำตนสม่ำเสมอ

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 : หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ

ไม่มีปาฏิหาริย์ใด
จะอัศจรรย์เท่ากับการฝึก
อบรมพัฒนาตนเอง
จากปุถุชนสู่ความเป็นอริยชน

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

จงหาเวลานั่งเงียบ ๆ คนเดียว
เพื่อไตร่ตรองสิ่งที่เราทำ
สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
เพื่อพิจารณาหาข้อผิดพลาด
ที่ต้องแก้ไขในวันพรุ่งนี้
เราทำอะไรที่ไม่ใช่ไปบ้างหรือเปล่า
เราทำให้ใครไม่พอใจหรือเปล่า

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : หลวงปู่ประไพ สุภโร

มีกรรม ก็ใช้เขา
เหมือนเกลือ เอาน้ำเติมบ่อย ๆ
เดี๋ยวก็จางความเค็ม
หมั่นทำบุญ ภาวนา แผ่เมตตา
เดี๋ยวก็ดี...

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

สุขแท้...
เกิดจากความสงบเท่านั้น
ส่วนสุขที่เกิดจากความวุ่นวาย
เป็นเพียงความสนุก
หาใช้ความสุขไม่

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 : หลวงตามหาบัว ญาณสมุปนฺโน

ยึดในสิ่งใด...
ย่อมตกเป็นทาสของสิ่งนั้น
เมื่อไม่ยึดก็ไม่ทุกข์
เมื่อไม่ถือก็ไม่หนัก
เหตุของความทุกข์ก็มีเพียงเท่านี้
รู้แล้ว..วางเป็น ..ก็เย็นสบาย

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : หลวงปู่หา สุภโร

อย่าทำตัวเป็นไม้บรรทัด
เที่ยววัดคนอื่น แต่ไม่เคยวัดตัวเอง
อย่าเอาคนอื่นมาวัดกับเรานะ
เรากับเขา มันคนละคนกัน
การปฏิบัติธรรม...
เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมัน
อย่าเอามาอวดมาอ้างกัน
อย่าเอาเขามาทำให้เราทุกข์

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

สุขแท้...
เกิดจากความสงบเท่านั้น
ส่วนสุขที่เกิดจากความวุ่นวาย
เป็นเพียงความสนุก
หาใช่ความสุขไม่

- ท่านพุทธทาสภิกขุ -

#THESTATESTIMES
#WeekendNews
#ธรรมะวันอาทิตย์
#ธรรมะ 
#ท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 : หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ดูตัวเอง 
ฝึกฝนตัวเอง
แก้ไขตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง
...เรียกว่า...
ดูที่ตัวเราก่อน
ไม่ต้องไปดูคนอื่น
เพราะส่วนมากแล้ว
คนเรามักชอบโทษคนอื่น
ไม่ชอบโทษตัวเอง

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 : ท่านพุทธทาสภิกขุ

ปัญหา...เป็นสิ่งที่เราต้องแก้
กรรม...เป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้
ทุกข์..เป็นสิ่งที่เราต้องดับ
เหล่านี้เป็นภาระชีวิตของเรา

-ท่านพุทธทาสภิกขุ-

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

'พอ' เป็นสิ่งที่หายาก ในหมู่คน 'โลภ'
'นิ่ง' เป็นสิ่งที่หายาก ในหมู่คน 'โกรธ'
'หยุด' เป็นสิ่งที่หายากในหมู่คน 'หลง'

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 : สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

อย่าสำคัญตน
ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้
หมายความว่า...
จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่
จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ
เวลาเกิดอะไรขึ้นกับเรา...
อย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองมากเกินไป

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 : หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ปัญญามากเกินไปขาดศรัทธา
กลายเป็น...ทิฐิมานะ
สมาธิมากเกินไปขาดปัญญา
กลายเป็น...โมหะ
ปัญญามากเกินไปขาดสมาธิ
กลายเป็น...ฟุ้งซ่าน

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ธรรมะประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 : หลวงปู่ชา สุภทฺโท

ถ้าความสุขของเรา
ขึ้นอยู่กับคนอื่น
รอให้คนอื่น
ทำให้ถูกใจเรา
เราจะไม่มีวัน...มีความสุข

หลวงปู่ชา สุภทฺโท


© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top