Saturday, 9 December 2023
EDUCATION NEWS

Coding คืออะไร เมื่อไหร่เด็กไทยจะได้เรียน? | เปิด(ปม)ภาคการศึกษา EP.4

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เครื่องมืออิเล็กทรอนิคต่างๆ ที่แลดูหน้าตาแปลกประหลาดขึ้นทุกวัน เรา....เข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง แล้วเด็กยุคนี้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงรึเปล่าว การศึกษาในห้องเรียนพร้อมตั้งรับกับเรื่องพวกนี้รึยัง ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เด็ก ๆ รู้จักกันไหม แล้วเมื่อไหร่เด็กไทยจะได้เรียน Coding คืออะไร?

Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย “โค้ด (Code)” เพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่ง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามที่เราต้องการ โดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ เช่น C++, PHP, Java หรือ Python
เรียน Coding ได้อะไร?

เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กคิดทุกเรื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา คือ สามารถแตกปัญหาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนไปทีละเปลาะ อีกทั้งในแต่ละขั้นตอนการเขียนโค้ดจะได้เรียนรู้ระบบการวางแผน เมื่อฝึกฝนไปสักพักก็จะทำให้เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ดีขึ้น

รศ. ยืน ภู่วรวรรณ นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เคยอธิบายเรื่องนี้ว่า โค้ด คือรหัส การทำสัญลักษณ์ ส่วนการโค้ดดิ้ง คือ การเขียนสัญลักษณ์ บอกลำดับขั้นตอน ความคิด เพื่อการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เช่น การแต่งเพลง การวางลําดับตัวโน๊ตดนตรี 

การเรียนโค้ดดิ้ง ไม่ใช่ให้เด็ก ๆ โตขึ้นไปทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่คือการปลูกฝังกระบวนการความคิด ลำดับขั้นตอน และแนวทางการแก้ปัญหา ให้เด็ก ๆ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ถือเป็นทักษะพื้นฐาน ที่มีความสำคัญเทียบเท่าพอ ๆ กับการอ่านออก เขียนได้ เลยทีเดียว

คุณส้ม สิริพิลาส แจ่มประวิทย์ ผู้ประสานงานโครงการ Oracle Academy ปี 2015 - 2019 ได้จัดฝึกอบรมบุคลากรครู นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยี  ได้ให้ข้อมูลกับ THE STUDY TIMES ว่า กว่า 50% ของครูผู้สอน ที่เป็นหัวใจสำคัญนั้น ไม่มีพื้นฐานในเรื่อง Coding สิ่งที่ต่างไปคือ mindset ของคนที่อยู่ในวงการการศึกษา  

มองว่าอาชีวะเป็นความรู้ที่ลดระดับ ลงมาจากอุดมศึกษา แต่ความเป็นจริงนั้น ครูอาชีวะมีความรู้ที่ตรงกับสายงาน เด็กมีศักยภาพสามารถตอบโจทย์ของตลาดแรงงานได้ เป็นอย่างดี 

หลายองค์กรทั่วโลก กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ หากเด็กไทยได้เริ่มต้นเรียนรู้ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจเป็นส่วนสำคัญให้เด็กมีโอกาส ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยไม่จำเป็นต้องมุ่งสู่สายสามัญตามค่านิยม

.

.


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top