Wednesday, 27 September 2023
INFO

4 ผลพวง 'แลนด์บริดจ์' ดันเศรษฐกิจไทย เจริญไวตามสะพาน

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (จ.ชุมพร จ.ระนอง) หรือ โครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งเป็นโครงการจากการริเริ่มของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาคใต้และเศรษฐกิจประเทศ

ทั้งนี้ จากการหารือกับภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร สภาหอการค้าจังหวัดชุมพร และสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้แสดงความกังวลต่อกระแสข่าวชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่งศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อรองรับแลนด์บริดจ์และสอดรับกับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือเอสอีซี (SEC) 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

โดยจะเน้น 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สำหรับการขับเคลื่อยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา กระทรวงอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนา ดังนี้

-การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับเหมืองแร่และป่าไม้ เพราะแร่บางชนิดอยู่ในพื้นที่ป่าเขา 
-การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่

-การเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาของปาล์มน้ำมันและยางพารา โดยเฉพาะภัยแล้งในพื้นที่ที่ส่งผลต่อคุณภาพของวัตถุดิบ

-เร่งส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยการสร้างนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“เอกชนได้สะท้อนถึงอุปสรรคกฎหมายต่อการประกอบธุรกิจ ดังนั้นจะเร่งแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ อาทิ กฎระเบียบ การเข้าถึงแหล่งทุน โดยให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการเพิ่มทักษะการประกอบการให้เป็นมืออาชีพ โดยการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ" นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว

ไขข้อสงสัย!! ‘รถไฟฟ้า’ แต่ละสาย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นหน่วยงานใดบ้าง 🚈✨

ไขข้อสงสัย!! ‘รถไฟฟ้า’ แต่ละสาย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาเป็นหน่วยงานใดบ้าง 🚈✨

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นของรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้วเท่านั้น สำหรับรถไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการในอนาคต ต้องรอดูความคืบหน้าในการเลือกสังกัดหน่วยงานรับผิดชอบอีกครั้ง

เปิดไทม์ไลน์ ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ มรดกโลก แห่งที่ 4 ของไทย

การประกาศขึ้นทะเบียน ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของไทย  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้สร้างความปลื้มปีติยินดีแก่คนไทยทั้งประเทศ 

โดยงานนี้ ต้องยอมรับว่า ผลงานจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ได้ผลิดอกออกผลให้คนไทยชื่นใจจริงๆ หลังจากเป็นรัฐบาลของลุงตู่เป็นผู้บุกเบิกยื่นเสนอชื่อ ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ เข้าสู่บัญชีพิจารณาแก่ UNESCO

ทั้งนี้ รัฐบาลลุงตู่ได้เสนอเมืองโบราณศรีเทพขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

หลังจากนั้น ได้จัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ นำส่งยังศูนย์มรดกโลก หรือ UNESCO เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ต่อมา สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจประเมินเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาพื้นที่และองค์ประกอบว่าสอดคล้องกับเอกสารหรือไม่ มีคุณค่าสำหรับชาวโลก มากน้อยเพียงใด และสมควรที่ชาวโลกจะช่วยกันอนุรักษ์หรือไม่ เมื่อเดือนกันยายน 2565

จากความพยายามเมื่อปี 2562 มาจนถึงปัจจุบัน ผลของการทำงานตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ ก็ประสบความสำเร็จ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียน ‘อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ’ เป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้ชื่อ ‘เมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานทวารวดีที่เกี่ยวเนื่อง’ (The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments) นับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่ 4 ของประเทศไทย

สรุประยะเวลา กว่าที่ ‘เมืองโบราณศรีเทพ’ จะได้รับเลือกเป็น ‘มรดกโลก’ ต้องผ่านห้วงเวลายาวนานถึง 4 ปี

โดยมีจุดเริ่มต้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2562 ไม่ใช่แค่ 2 เดือนตามที่หลายท่านอาจจะเข้าใจกันผิด

เปิดโควตาความรับผิดชอบ ใน ‘กระทรวงเกษตรและสหกรณ์’

‘กระทรวงเกษตรและสหกรณ์’ ถือเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีความต่อพี่น้องเกษตรกรไทย เนื่องด้วยมีหน่วยงานแยกย่อยแตกแขนงออกมาเพื่อกระจายการดูแล และให้ความสำคัญในเรื่องการเกษตร เช่น กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว เป็นต้น

วันนี้ THE STATES TIMES จะพาไปดูขอบเขตการรับผิดชอบภายใน ‘กระทรวงเกษตรและสหกรณ์’ ที่มี นายธรรมนัส พรหมเผ่า นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 2 ผู้ช่วยฝีมือดี คือ นายไชยา พรหมา และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนใครรับผิดชอบงานส่วนไหนบ้าง มาดูกัน!!

5 อันดับ เมืองจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (ม.ค.-มิ.ย. 66)

(15 ก.ย. 66) ออมรี มอร์เกนสเติร์น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร อโกด้า (Agoda)แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า อโกด้าได้เปิดเผยจุดหมายปลายทางสำหรับการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 (ม.ค.-มิ.ย.) ปรากฏว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอง 5 อันดับแรก มีกรุงเทพฯ (ประเทศไทย) คว้าอันดับ 1 ตามมาด้วย สิงคโปร์, โซล (ประเทศเกาหลีใต้), โฮจิมินห์ ซิตี้ (ประเทศเวียดนาม) และกัวลาลัมเปอร์ (ประเทศมาเลเซีย)

เมื่อพิจารณาถึง 5 เมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจเลือกเดินทาง พบว่าประเทศเวียดนามกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเมืองดานัง ฮานอย หรือโฮจิมินห์ ซิตี้ เมืองเหล่านี้ถือเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยตามลำดับ โดยมีฮ่องกงและกัวลาลัมเปอร์ตามมา ซึ่งจุดหมายสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต

ออมรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ อโกด้า ได้จัดอิมเมอร์ซีฟอีเวนต์ครั้งแรกของแบรนด์เพื่อเปิดตัวบริการจองตั๋วเครื่องบิน ‘Agoda Flights’ อย่างเป็นทางการ โดยงาน ‘Fly for Less'’ คืออีเวนต์ที่อโกด้าจัดขึ้นเพื่อพาผู้ใช้งานแพลตฟอร์มเดินทางท่องเที่ยวแบบเสมือนจริง สู่จุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเลือกบินไปเที่ยวพักผ่อน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

งาน Fly for Less เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้เดินทางแบบเสมือนจริง ผ่านการรับชมวีดีโอที่ฉาย 360 องศาในโดม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธถ่ายภาพให้ผู้เข้าร่วมงานได้เก็บภาพทริปเดินทางในฝันของตนเอง ส่วนลดสำหรับจองตั๋วเครื่องบินสูงสุด 350 บาท และสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลตั๋วเครื่องบิน 1 ใบ จากทั้งหมด 100 ใบ ‘ฟรี’ เมื่อร่วมเล่นเกมชิงรางวัล

“เราต้องการเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้และนึกถึงเป็นอันดับ 1 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้จองตั๋วเครื่องบิน และหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในราคาที่คุ้มค่าพอ ๆ กับราคาที่พักที่พวกเขาจองที่พักกับอโกด้า และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมอโกด้าจึงเปิดตัวฟีเจอร์จองเที่ยวบิน Agoda Flights บนแพลตฟอร์มของเราเมื่อปี 2019 โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวหาดีลเดินทางที่ดีที่สุดได้อย่างสะดวกที่สุด เรารู้สึกยินดีมากที่จะเฉลิมฉลองการเปิดตัว Agoda Flights อย่างเป็นทางการ ด้วยการจัดงาน Fly For Less ที่ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเลือกบินมาเที่ยวมากที่สุด” ออมรี กล่าวทิ้งท้าย

เช็กรายชื่อ ‘ที่ปรึกษา - เลขานุการฯ’ ใน ครม.เศรษฐา 1

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 ครม. แต่งตั้งเลขาธิการฯ-ที่ปรึกษารัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง รวมถึงตำแหน่งรักษาการนายกฯ ล็อตแรก โดย ‘ภูมิธรรม เวชยชัย’ มีรายชื่อในตำแหน่งรักษาการนายกฯ คนที่ 1 และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ THE STATES TIMES ได้รวบรวมมาให้แล้ว ใครจะได้นั่งตำแหน่งอะไรบ้าง มาดูกัน!!

5 สกุลเงินไหน? ‘มูลค่าต่ำที่สุดในโลก’

ไม่เพียงแค่ ลาว เท่านั้น ที่กำลังเผชิญวิกฤติค่าเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างหนัก หากแต่ยังมีสกุลเงินอื่น ๆ ตามข้อมูลเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2566 ที่อ่อนค่าต่ำที่สุดคล้ายกัน และส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน ใกล้ประเทศไทยทั้งสิ้น ส่วนจะมีประเทศไหน และแต่ละประเทศมีภูมิหลังของความอ่อนค่าอย่างไร เชิญรับชม... 

1. เรียล ของอิหร่าน (IRR) (1 ดอลลาร์เท่ากับ 42,265 เรียล)
อิหร่านในอดีตเคยเป็นแหล่งอารยธรรมเปอร์เซียอันรุ่งเรือง แต่ในปัจจุบัน อิหร่านถูกคว่ำบาตรจากเหล่าชาติตะวันตก ซึ่งนำโดยสหรัฐ จากการที่อิหร่านพยายามดำเนินโครงการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ การถูกคว่ำบาตรนี้ทำให้อิหร่านขาดรายได้ทางการค้าจากตลาดตะวันตก และชาวต่างชาติทยอยถอนการลงทุนออก

นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว อิหร่านยังเผชิญกระแสประท้วงใหญ่ของประชาชนในประเทศ จากเหตุเสียชีวิตของ มาห์ซา อามินี (Mahsa Amini) หญิงชาวเคิร์ดในอิหร่าน วัยเพียง 22 ปี หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยศีลธรรมจับกุม เพราะเธอไม่ได้สวมฮิญาบปกคลุมศีรษะ

2. ด่อง ของเวียดนาม (VND) (1 ดอลลาร์เท่ากับ 24,057 ด่อง)
เวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยม อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลกลาง และเป็นประเทศโตเร็วที่ดึงดูดบรรดาต่างชาติเข้ามาลงทุน

อย่างไรก็ตาม เวียดนามเผชิญวิกฤติสภาพคล่องด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้างหลายรายผิดนัดชำระหุ้นกู้ บางส่วนเลื่อนการชำระหนี้ออกไป โดยเฉพาะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ 2 ของเวียดนาม ‘No Va Land’ ไม่สามารถชำระหุ้นกู้ที่ครบอายุไถ่ถอนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา

อีกทั้งเวียดนามยังเผชิญปัญหาหนี้เสียตามมา ที่การผิดนัดชำระหนี้กลุ่มหนึ่ง ได้ทำให้เกิดการผิดนัดต่อเนื่องในกลุ่มอื่น ๆ ตามมา

3. ลีโอน ของเซียร์ราลีโอน (SLL) (1 ดอลลาร์เท่ากับ 19,750 ลีโอน)
เซียร์ราลีโอน ประเทศแถบทวีปแอฟริกาตะวันตก เคยเผชิญสงครามกลางเมืองระหว่างกลุ่มกบฏและรัฐบาลนานกว่า 10 ปีตั้งแต่ปี 2534 มีสตรีหลายพันชีวิตถูกข่มขืนและผู้คนเสียชีวิตเป็นหลักหมื่น อีกทั้งยังเผชิญโรคระบาดอีโบลา ที่คร่าชีวิตผู้คนไปราว 4,000 คนในช่วงปี 2557 ถึง 2558

ปัจจุบัน ค่าเงินของเซียร์ราลีโอนยังไม่ฟื้น เนื่องจากประเทศเผชิญเงินเฟ้อสูงมาตลอด โดยเงินเฟ้อล่าสุดเดือน ส.ค. 2566 สูงถึง 43% กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันค่าเงิน

4. กีบ ของลาว (LAK) (1 ดอลลาร์เท่ากับ 19,725 กีบ)
‘ลาว’ ประเทศบ้านพี่เมืองน้องไทย เกิดวิกฤติเงินกีบอ่อนค่า โดยวันที่ 9 ก.ย. 2566 อยู่ที่ระดับ 1 ดอลลาร์แลกได้ 19,725 กีบ นับเป็นการอ่อนค่าลงราว 25% ในรอบ 1 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์

ปัจจัยสำคัญมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นในช่วงแรกของสงครามรัสเซียกับยูเครน ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลาวนำเข้าสูงขึ้นตาม การที่ต้องใช้เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นในการซื้อพลังงาน ทำให้ลาวไม่มีดอลลาร์เพียงพอในการชำระหนี้ต่างประเทศ จนประสบปัญหาขาดดุลทางการค้าในเดือน ก.ค. 2566 สูงถึง 166 ล้านดอลลาร์ สวนทางกับยอดส่งออกที่ค่อนข้างเท่าเดิมหรือลดลง และนั่นก็ทำให้จำนวนหนี้สาธารณะและหนี้ต่างประเทศของลาวพุ่งสูงขึ้น

5. รูเปียห์ ของอินโดนีเซีย (IDR) (1 ดอลลาร์เท่ากับ 15,381 รูเปียห์)
อินโดนีเซีย กำลังเผชิญทุนสำรองระหว่างประเทศที่ลดลง จากเดือน ก.ค. อยู่ที่ 137,700 ล้านดอลลาร์ ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 137,100 ล้านดอลลาร์ในเดือน ส.ค. เพื่อใช้หนี้ต่างประเทศและรักษาเสถียรภาพค่าเงิน

นอกจากนั้น อินโดนีเซียยังมีภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นจากโครงการใหญ่อย่าง รถไฟความเร็วสูงมูลค่า 7,300 ล้านดอลลาร์ ความยาว 142 กิโลเมตรระหว่างกรุงจาการ์ตากับเมืองบันดุง วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในเดือน ต.ค. นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง หรือ Belt and Road Initiative ของจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนและงบประมาณของรัฐบาลอินโดนีเซีย

ความภูมิใจของไทย!! 🇹🇭 ‘เงินบาท’ ติดท็อป 10 จาก 20 อันดับสกุลเงินหลัก ที่ถูกใช้ชำระมากที่สุดในโลก!!

ความภูมิใจของไทย!! 🇹🇭 ‘เงินบาท’ ติดท็อป 10 จาก 20 อันดับสกุลเงินหลัก ที่ถูกใช้ชำระมากที่สุดในโลก!! 💰🌏✨


TRENDING
© Copyright 2021, All rights reserved. THE STATES TIMES
Take Me Top